Kort tenisowy

Gra w tenisa ziemnego niesie za sobą szereg dobrodziejstw dla naszego organizmu. Już godzinny mecz, podczas którego angażowane są wszystkie partie ciała, powoduje spalanie około 500 kalorii. Regularne rozgrywki wzmacniają cały organizm, rzeźbią sylwetkę, przyśpieszają metabolizm, poprawiają wydolność płuc oraz koordynację ruchowo-wzrokową. Jeśli dodać do tego spalanie niechcianej tkanki tłuszczowej i endorfiny wprawiające we wspaniały nastrój to nie pozostaje nam nic innego, jak aktywne spędzanie czasu i cieszenie się długim życiem w zdrowiu.

Kort tenisowy czynny jest w godzinach 08:00 do 01:00. 

Tenis ziemny jak każda dyscyplina sportowa posiada określone przepisy gry. Początkowo ulegały one ciągłym zmianom, ale można przyjąć, że od 1882 roku wprowadzono do przepisów jedynie małe poprawki. Poniżej przedstawiamy oficjalne zasady gry, obowiązujące obecnie we wszystkich profesjonalnych rozgrywkach w kraju i na świecie.

 

Wprowadzenie piłki do gry

Zasady określające sposób wykonania serwisu

Każda wymiana tenisowa rozpoczyna się podaniem (serwisem), czyli uderzeniem wprowadzającym piłkę do gry. Jest ono obwarowane kilkoma zasadami, a każdy z graczy ma dwie próby na wykonanie prawidłowego serwisu. Przed wykonaniem serwisu zawodnik powinien się upewnić, że jego rywal jest gotowy do odbioru serwisu. Przyjmuję się, że zawodnik ma maksymalnie 20 sekund na wykonanie podania, gdy obaj gracze zajmą już odpowiednie pozycje na korcie, chyba że sędzia uzna za zasadne przedłużenie tego czasu (np. gdy zawodnikowi rozwiążą się sznurowadła). Zawodnik wykonujący podanie powinien stać obiema stopami za linią końcową kortu, pomiędzy znakiem środkowym a boczną linią singlową (a właściwie pomiędzy wyimaginowanymi przedłużeniami tych linii). Dla ułatwienia, na zdjęciu przedstawiającym kort tenisowy, oznaczyliśmy serwującego żółtą plamą. Od momentu podrzucenia piłki do góry przez podającego aż do momentu zetknięcia się jej ze strunami rakiety, zawodnik nie może nawet o milimetr przekroczyć żadnej z tych linii, gdyż wywołany zostanie błąd stóp i traci on pierwszą szansę serwisową. Jeżeli podający podrzuci piłkę do góry, ale nie wykona zamachu rakietą i piłka nie zetknie się z nią (zawodnik złapie ją w ręce lub piłka upadnie na kort), to może on wykonać podanie ponownie bez straty szansy serwisowej, ale musi pamiętać o ograniczonym czasie na wykonanie serwisu. Obecnie wszyscy zawodowi tenisiści serwują, uderzając piłkę z nad głowy. Nie mniej jednak odbicie piłki tuż nad ziemią przy serwisie również jest zaliczone jako poprawne, o ile zawodnik nie złamie innych przepisów.

Pozycja na korcie serwującego i kierunek podania

Przy pierwszym punkcie w każdym z gemów, zawodnik ustawia się za linią końcową między znakiem środkowym a boczną linią singlową znajdującą się po jego prawej stronie i serwuje nad siatką w poprzek kortu starając się trafić w karo serwisowe równowag. Po rozstrzygnięciu punktu, podający rozpoczyna kolejny punkt serwisem zza połówki kortu znajdującej się po jego lewej stronie, serwując w poprzek kortu w karo serwisowe przewag. Po każdym punkcie zawodnik serwujący zmienia strony, z których wykonuje serwis, aż do momentu rozstrzygnięcia gema serwisowego. Jeżeli ktoś zastanawia się skąd wspomniane nazwy kar serwisowych, to wzięły się one z tego, że w przypadku równowagi (stan 40:40) podający serwuje w karo serwisowe równowag, a gdy jeden z zawodników ma przewagę (stan Ad:40 lub 40:Ad) to podający serwuje w karo przewag. W przypadku gdy jeden z serwujących zawodników pomyli kolejność stron serwowania, zalicza się wszystkie punkty grane do tego momentu i przywraca się prawidłową kolejność. Taka sama sytuacja ma miejsce, gdy zawodnicy pomylą kolejność serwowania.

Kontakt piłki z siatką lub innymi obiektami po serwisie

Należy pamiętać, że linie kortu również należą do pola gry i zarówno podczas serwisu jak i późniejszej wymiany, piłka styczna do linii (wystarczy, że nawet o milimetr ją dotknie) uważana jest jako poprawna i umieszczona w korcie. Jeżeli zawodnik nie trafi w karo serwisowe to skutkuje to błędem serwisowym. W przypadku serwisu piłka przelatując bezpośrednio nad siatką nie może jej dotknąć, gdyż uważane jest to jako błąd. Jeżeli piłka dotykając siatki (a właściwie taśmy) trafi w prawidłowe karo serwisowe to wywoływany jest tzw. net i zawodnik może powtórzyć podanie. Net ma miejsce również, gdy piłka po kontakcie z siatką a przed odbiciem od kortu dotknie ciała odbierającego, jego stroju lub rakiety. Nie jest sprecyzowana liczba netów, po których zawodnik traci szansę serwisową, więc teoretycznie może on powtarzać serwis w nieskończoność jeżeli za każdym razem piłka po kontakcie z siatką trafi w odpowiednie karo serwisowe lub w odbierającego. Przed kontaktem z ziemią piłka nie może też trafić w inne stałe urządzenia kortu, takie jak słupki czy stanowisko sędziowskie.

Konsekwencje błędów serwisowych

Jeżeli serwujący popełni któryś z wymienionych błędów skutkujących stratą szansy serwisowej to ma prawo do wykonania drugiego serwisu z tej samej strony kortu. Kolejny błąd jest traktowany jako podwójny błąd serwisowy i punkt przyznawany jest odbierającemu, a podający musi zmienić stronę kortu, aby wykonać kolejny serwis. Jeżeli podwójny błąd serwisowy ma miejsce przy piłce na przełamanie to jego skutkiem jest wygranie gema przez zawodnika odbierającego i to oczywiście on będzie serwował jako następny, zaczynając serwowanie z połowy korty znajdującej się po jego prawej stronie.

Zasady dotyczące odbierającego serwis

W przypadku odbierającego nie ma sprecyzowanych zasad, jeśli chodzi o jego pozycję na korcie w momencie wykonywania serwisu przez podającego. Odbierający serwis może, więc zająć dowolne miejsce na korcie oraz w jego obrębie.

Po wykonaniu dobrego serwisu przez podającego, piłka pozostaje w grze aż do momentu rozstrzygnięcia punktu lub przerwania wymiany przez sędziego. Jeżeli odbierający nie zdąży zareagować na udany serwis rywala i nie dotknie piłki rakietą ani żadną częścią ciała łącznie ze strojem, to serwujący wygrywa punkt i zapisuje się na jego konto tzw. as serwisowy. Podający zdobywa punkt również w przypadku, gdy piłka po jego serwisie dotknie rakiety, stroju lub ciała odbierającego zanim dotknie ziemi. Jeżeli odbierający zdoła odbić piłkę rakietą po serwisie podającego, ale nie zdoła jej przebić nad siatką tak, żeby odbiła się na polu gry rywala to mówi się, że podający zapisał na swoim koncie serwis wygrywający.

Wydarzenia na korcie skutkujące zdobyciem punktu przez zawodnika

Prawidłowe uderzenia podczas wymiany tenisowej

Jeżeli podający wprowadzi piłkę do gry prawidłowym serwisem to gra trwa do momentu aż jeden z zawodników nie zdoła umieścić piłki w polu gry rywala, zanim ta odbije się dwa razy od kortu w jego polu gry (lub raz w polu gry i drugi raz poza polem gry). Naturalnie zawodnik może odbić piłkę po swojej stronie kortu zanim ta odbije się od nawierzchni (takie uderzenie nazywamy wolejem), ale bezpośrednio po uderzeniu musi ona powędrować na pole gry rywala. Piłka przelatując nad siatką może się o nią otrzeć lub odbić się od jej innych elementów (taśmy, linki, słupka) i nie skutkuje to żadnymi konsekwencjami, chyba że piłka po dotknięciu siatki bądź innych jej elementów wyjdzie na aut. Sędzia może oczywiście wcześniej przerwać punkt, jeżeli uzna że złamany został jeden z przepisów.

Błędy skutkujące zdobyciem punktu przez przeciwnika

Zawodnik zdobywa punkt, gdy jego rywal odbije piłkę zanim ta znajdzie się całym obwodem na jego polu gry (zanim przejdzie przez siatkę lub obok słupków), jak również w przypadku gdy piłka dotknie ciała rywala lub jakiejkolwiek części jego ubrania przed rozstrzygnięciem punktu. Zawodnik zdobywa punkt także w przypadku, gdy rywal znajdzie się w jego polu gry, jak również gdy dotknie on siatki lub jej elementów (w tym słupków) rakietą lub jakąkolwiek częścią ciała bądź ubioru przed rozstrzygnięciem punktu. Wymiana kończy się zdobyciem punktu przez przeciwnika także w sytuacji, w której zawodnik umieści piłkę poza polem gry rywala lub trafi nią w siatkę i ta nie przejdzie na drugą stronę, a także gdy trafi on w inne stałe elementy kortu (stanowisko sędziowskie, ławki zawodników) bądź w jakąkolwiek osobę, która zajmuje się obsługą meczu (sędziowie, osoby do podawania piłek). Odbicie się piłki od wspomnianych obiektów kończy wymianę również w sytuacji, gdy piłka wcześniej odbiła się w polu gry jednego z zawodników. W takim przypadku punkt jest oczywiście przyznawany jego rywalowi.

Nieprzepisowe zagrania na korcie

Punkt przyznaje się zawodnikowi, gdy rywal dotknie piłki rakietą dwukrotnie lub umyślnie złapie ją na rakietę, tak żeby się na niej zatrzymała. Nie dozwolone jest rzucanie rakiety w piłkę w celu jej odbicia, gdyż wtedy i tak zaraz po kontakcie piłki z rakietą punkt przyznawany jest rywalowi. Jeżeli zawodnik dopuści się jakiegokolwiek czynu, który przeszkodzi jego przeciwnikowi w wykonaniu dobrego uderzenia to wówczas, jeżeli sędzia uzna to za działanie zamierzone to zawodnik przegrywa punkt, jeżeli natomiast za nieumyślne to nastąpić powinno powtórzenie punktu. Jeżeli zawodnik na korcie zachowuje się w niesportowy sposób to może zostać ukarany przez sędziego utratą punktu. Kolejne wykroczenie jest karane dyskwalifikacją zawodnika i zwycięstwo w meczu przyznaje się rywalowi. Za niesportowe zachowanie uznaje się między innymi ekspresyjne dyskusje z sędzią, mocne uderzenie piłki w stronę rywala lub w kierunku trybun, używanie wulgaryzmów na korcie, czy notoryczne rzucanie rakietą lub uderzanie nią o ziemię.

Sytuacje wyjątkowe

Jeżeli zdarzy się sytuacja, gdy zawodnik przebije piłkę na stronę rywala, a ta następnie w wyniku podmuchu wiatru lub odskoku przejdzie z powrotem na jego stronę to zawodnik zdobywa punkt, chyba że rywal zdąży dobiec do piłki i dotknie ją rakietą bez dotykania siatki (w taki wypadku gra toczy się dalej). Dopuszczalne jest również uderzenie piłki obok słupków, na których wisi siatka. Gdy piłka po takim uderzeniu (nawet, gdy w momencie mijania słupka znajdowała się poniżej wysokości siatki) odbije się w polu gry przeciwnika to gra toczy się dalej.

Sędziowanie w przypadku braku sędziego

Jeżeli spotkanie jest rozgrywane bez udziału sędziego głównego, to każdy z graczy jest odpowiedzialny za wywołanie autów po swojej stronie kortu, zaraz po tym jak piłka odbije się poza polem gry. Przy wątpliwych piłkach punkt może zostać powtórzony, jeżeli obaj zawodnicy się na to zgodzą. Serwujący powinien na głos podawać aktualny wynik w punktach przed rozpoczęciem pierwszego serwisu. Jeżeli mecz jest rozgrywany na korcie ceglanym, to ślad jaki zostawiła piłka na korcie powinno się sprawdzać jedynie w przypadku kończącej piłki lub w sytuacji, gdy zawodnik sam przerwie grę. Jeśli zawodnik nie jest pewny decyzji przeciwnika, to może przejść na drugą stronę i sam ocenić, czy piłka była autowa. Jeżeli zawodnik wywoła aut nieprawidłowo, a później okaże się, że piłka była dobra, to punkt powinien trafić na konto rywala.

 

Tekst pochodzi ze strony https://www.tenis.net.pl/zasady-gry-w-tenisa/.